معرفی


شرکت صنایع سیمان سمنگان ( سهامی عام ) قبل از بهره برداری در تاریخ 1380/2/3 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره 173041 مورخ 1380/2/3 در اداره ثبت شرکت هاو مالکیت صنعتی شهرستان تهران به ثبت رسیده است و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 84/7/6 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. محل اجرای کارخانه در شهرستان مانه و سمرغان در بخش 4 پلاک اصلی 48 واقع می باشد.
موضوع فعالیت شرکت عبارتست از ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن ، تهبه و تامین کلیه موارد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور می باشد. اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک ، خاک رس، سنگ گچ، سنگ آهن ، سیلیس و غیره می باشد.